AUTOR

stránka je ve výrobě

ATELIÉR HERMÍNY TÝRLOVÉ

Monografie zaměřená na osobnost a tvorbu světoznámé autorky, která v baťovských filmových ateliérech po několik desetiletí vyráběla animované filmy pro děti. Kniha se skládá ze dvou částí. První, jejíž autorkou je Jana Janíková, formou rozhovorů s dosud žijícími pamětníky zkoumá Týrlovou jakožto ženu, osobnost, autorku. Druhá část, kterou napsal Lukáš Gregor, se věnuje rozboru filmové tvorby s úmyslem pojmenovat poetiku Týrlové. 

Knihu vydalo Academia centrum Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v roce 2016

VZHŮRU DO NEKONEČNA A JEŠTĚ DÁL! POETIKA STUDIA PIXAR

Odborná monografie zkoumá tvorbu předního animačního studia, a to s ohledem na zvolená témata, která se v jeho tvorbě nejčastěji objevují, jednotlivé charaktery a v neposlední řadě i filmový styl. 

Knihu o rozsahu 454 stran v roce 2013 vydalo nakladatelství VeRBuM.

Navigate