K jako Kniha (třeba o designu)

Publicista a kritik Deyan Sudjic, v současnosti také ředitel londýnského Muzea designu, rozšířil kolekci nakladatelství Knihy ZLÍN. Ve své knize B jako Bauhaus na pěti stovkách stran předkládá hned několik úvah na rozličná témata ze světa (nejen) designu.

Kniha ZLÍN kdysi probudila k životu edici TEMA, která sdružovala vskutku inspirativní kousky se záběrem od umění až po fyziku. Nakladatelství si „uklidilo“ ve všech svých edicích a rozdělilo je do kategorií, kterého každého hned navedou. B jako Bauhaus se tak ocitlo mezi „Knihami o umění“.

U zlínského nakladatele v daném segmentu převažuje především zájem o problematiku umění a trhu, relativizaci samotného pojmu a úvahy nad tím, kde vlastně hodnota uměleckého díla vzniká a jak se časem proměňuje. Daná edice však naštěstí počítá i se čtenáři, které kontext aukcí a výstavních síní tolik nevzrušuje, zde bych zmínil vynikající Umění jako terapie nebo Architekturu štěstí.

B jako Bauhaus v mnohém připomíná koncept ve Zlíně také vydané Snídani u Sothebyho. Svět umění od A do Z. Nelze se vyvarovat srovnání, z něj – dle mého – Sudjic vychází vítězně, ale to především pro o něco hloubavější způsob psaní. Jinak zde máme znovu texty seřazené podle abecedy a opět si zde občas kladu otázku, zda si daný termín svůj text v knize zasloužil, nebo zkrátka existuje, protože začíná na písmeno v abecedě, které autor ještě neměl využité.

Na stranu druhou si dokáži představit, že právě pro širší čtenářskou obec taková struktura působí svěže a přehledně. Ostatně i jazyk samotný počítá zejména s těmi, kteří se s „problematikou“ seznamují, rozšiřují si přehled a nespoléhají na to, že by je autor hodlal vnořit do podhoubí konkrétního „jevu“.

Možná právě v tom ale spočívá slabina Sudjicovy práce. Někdy je natolik obecný nebo rozkročený, že jeden pojem nám narůstá do objemu, v němž snad ani není možné chůzi se ctí a odborností ustát. Kupříkladu F jako Film. Sympatické téma architektury ve filmu skáče z dekády na dekádu, aby občas zakotvilo někde (v kontextu kapitoly ne zcela pochopitelně) u jednoho konkrétního filmu či filmaře.

Bylo by však nespravedlivé odsoudit knihu k nečtení. Jako vstupenka k poznání designu, architektury a některých dalších „odlesků“ umění poslouží, má poměrně atraktivní formu, byť obrázkový materiál by jí rozhodně neuškodil. Nepředpokládá, že čtenář je učenec, ale nemluví s ním jako se školáčkem. A vlastně si do značné míry kryje záda svou koncepcí coby sbírky esejů, takže s metodologií zachází volně a opírá se zejména o autorovy komentáře a vědění.

 

Deyan Sudjic: B jako Bauhaus
Kniha ZLÍN, vydání 25.2.2016

počet stran: 503, vázaná

možnost koupit v tištěné verze nebo jako ebook

Navigate