Křehce o Olze

Příběh lásky na pozadí dramatických německých dějin od konce 19. století do sedmdesátých let 20. století. Olga je sirotek z chudých poměrů, Herbert syn venkovského statkáře, oba se vymykají venkovskému prostředí, v němž vyrůstají, a právě jejich jinakost je sblíží.

Výňatek z anotace jedné z posledních novinek Světové knihovny Odeonu, Olgy Bernharda Schlinka, by ve mne dost možná vytvořil spíše petlici, díky které si ke knize uzamknu cestu. S různými příběhy lásky na pozadí dramatických dějin jsem se již coby čtenář (nebo i divák) setkal a mnohdy to vedlo k úšklebkům nebo čistokrevnému zklamání. Vždyť je to tak srdcebolné: spojit silnou lásku s nějakou významnou historickou tragédií. Jenže byl by velký omyl považovat Schlinkovu novelu za další příspěvek do červené knihovničky. Podíváte-li se na edici, musíte zbystřit, jako jsem to udělal já. Odeon mapuje dění na světové literární scéně a rozhodně se nevyhýbá provokacím (ale ani jim nejde účelově naproti), ale rozhodně nevyhledává něco zakonzervovaného. Literárně, žánrem, myšlenkami.

Olga do edičního plánu dobře zapadá, byť ani v nejmenším nejde proti srsti, jako některá jiná díla. Olga skutečně vypráví o velmi silné lásce, o velké bolesti, a to tak, že autor nepřímo projde i velkým kusem německých dějin. Ale historická kulisa uměle nevytváří zesilovač niterných pochodů postav, zkrátka jen dovytváří kontext a v jistých momentech více zvěrohodňuje myšlenkové pochody a jednání. Na prvním místě stále však zůstává onen cit a jeho nenaplnění, popsaný Schlinkem citlivě, bez vypravěčského patosu.

Z jistého pohledu může Olga působit svou literární nenápadností až příliš opatrně, zase jde ale spíše o náš omyl. Tam, kde Schlink de facto tiše opisuje, se ve skutečnosti skrývá prostor pro intenzivní prožitek. Není na spisovateli, aby nám vytvářel emoce na papíře, ale na čtenářích, aby se jim ony emoce zrodily v mysli při recepci díla. Záleží, jak moc pozorní a otevření budete, jak moc dát Olze šanci i v její zdánlivé nenápadnosti oslnit.

I díky své délce kniha může dobře zafungovat – přečtete ji dost možná za jeden večer. Vplujete do jednoho života, zavřete knihu, a pak ji necháte v sobě ožít. Rozhodně takový přístup doporučuju, odmění se vám.

Bernhard Schlink: Olga, Odeon, 2019, 232 stran
e-kniha k dostání na webu Palmknihy.cz, 209 Kč


Navigate