PEDAGOG

Poslední čtyři roky působím jako akademický pracovník na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Věnuji se teorii a dějinám filmu, v poslední době přednostně animovaného filmu. Vedu absolventské projekty, pomáhám s dramaturgickými konzultacemi semetrálních, bakalářských a diplomových filmů, účastním se státních závěrečných zkoušek i přijímacího řízení v rámci Ateliéru animované tvorby.

Jak ukazuje výčet praxe (detail), vedl jsem výuku také na půdě Filozofické fakulty v Olomouci, delší čas pak na Filmové škole ve Zlíně, kde jsem kromě dějin učil také dramaturgii a filmovou řeč.

V letech 2011-2013 jsem vedl Kabinet teoretických studií, od července 2013 jsem na FMK ve Zlíně vedoucím Ateliéru animované tvorby.

Navigate