Westernová romantika a talentované tajnůstkářství

Na modrých discích vyšla dvojice titulů zaštítěna jménem scénáristy a režiséra Anthony Minghelly. Nejenže Talentovaný pan Ripley a Návrat do Cold Mountain dokazují Minghellovu žánrovou flexibilitu, potvrzují i něco, co oba filmy charakterizuje: mimořádnou citlivost pro vytvoření dramatického prostoru a pečlivé vedení herců v něm.

Ať už dáte přednost tomu, či onomu filmu, vězte, že ústřední hrdinové vám budou blíže, než si možná budete přát. Specifikum režijní práce Anthonyho Minghelly mimo jiné je, že postavy vybaví několika detaily, drobnokresbou, která je nejen polidšťuje, ačkoliv třeba páchají něco zlého, především z nich činí uvěřitelné bytosti. V obou případech však notně zatížené bolestí. Ne snad, že by Ripley i Cold Mountain nabízeli výlet pln depresivních výlevů a niterného pnutí, hrdinové jsou však čím dál bezmocnější proti soukolí Osudu. Je fakt, že v některých případech svému semletí jdou naproti, na stranu druhou se děj do značné míry zajímá i o jejich vzepření a snaze vydat se jinou cestou. Jenže to, co se na samém začátku příběhu rozpoutá, jako by vůbec nechtělo brát ohled. Na hrdiny, na nás.

 

celá recenze k přečtení zde

Navigate